CYCTEMA-ΜΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΠΟΛ.ΤΕΧΝΗ ΜΕ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΑΠΟ…ΝΗΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ…(!!!)

ΡΩΣΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ «ΣΥΣΤΕΜΑ» – ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Image

Στις μέρες μας, αν προσπαθήσει κανείς να κατανοήσει το σκεπτικό μιας άγνωστης σ’ αυτόν πολεμικής τέχνης, το πιθανότερο είναι ότι θα προβεί σε συγκρίσεις με τις πολεμικές τέχνες της Άπω Ανατολής που είναι ευρέως διαδεδομένες πια στο Δυτικό κόσμο. Έτσι, μπορεί κανείς να περιγράψει μια πολεμική τέχνη κατά το είδος, πχ παλαιστικό κοντινής απόστασης (σαν το τζούντο), με ρίψεις και καθηλώσεις –μέσης απόστασης– (σαν το Αϊκίντο), με χτυπήματα και λαβές (σαν το τζου-ζούτσου) ή καθαρά με χτυπήματα (σαν τα καράτε, τάε κβον ντο και πλείστα Κινέζικα συστήματα), με έμφαση στα όπλα (σαν τις Φιλιππινέζικες και Ινδονησιακές πολ. τεχ.) κλπ. Επίσης, η προηγούμενη γνώση ή και εμπειρία κάθε πολεμοτεχνίτη τείνει να κατηγοριοποιήσει τις τέχνες σε εξωτερικές-σκληρές και εσωτερικές-μαλακές. Οι παραπάνω τύποι γενικής περιγραφής των πολεμικών τεχνών βασίζονται στις ήδη γνωστές τεχνοτροπίες και, ανεξαρτήτως περιεχομένου και ουσίας, ο καθένας που έχει έστω και ελάχιστη εμπειρία σε κάποια από αυτές συμπεραίνει αβίαστα ότι όλες έχουν κοινό τρόπο και μεθοδολογία διδασκαλίας. Αυτός ο τρόπος μπορεί να περιγραφεί γενικά ως η μετάδοση της γνώσης μέσω της φόρμας: Δηλαδή το περιεχόμενο της τέχνης μεταδίδεται μέσω προκαθορισμένων διαδοχών  κινήσεων (κάτα) και προσχεδιασμένων σεναρίων συμπλοκής (ουάζα) και με τις απαραίτητες επαναλήψεις αυτών των προτύπων, κάτω από τις διορθώσεις του δασκάλου, φθάνει τελικά ο ασκούμενος να κατακτήσει την πραγματική ουσία της κάθε τέχνης, πέρα από τους τύπους, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ελευθερότερες μορφές εξάσκησης (όπως πχ το «ραντόρι», το «κούμιτε», το «σίαϊ» κλπ). 

Στην περίπτωση του Συστέμα, τα παραπάνω δεν μπορούν να βρούν εφαρμογή. Για να το κατανοήσει κανείς πρέπει να πάψει να σκέπτεται «ανατολικότροπα», χωρίς όμως και ο «ορθός λόγος» της Δυτικής διανόησης να προσφέρει απόλυτες εξηγήσεις (ας σημειωθεί εδώ ότι το Συστέμα διαφέρει καθολικά και από τα δυτικά μαχητικά αθλήματα όπως η πυγμαχία, η ελευθέρα πάλη κλπ). Πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο σκέψης. Στην περίπτωση δε ειδικά του Συστέμα –Ρυάμπκο που διδάσκεται στην Ελλάδα, το όνομα του δεν αναφέρεται καν στην οργάνωση και μεθόδευση της διδασκαλίας: το Σύστημα δεν είναι η τέχνη αλλά το ανθρώπινο σώμα, που πρέπει να επανεκπαιδευτεί για να λειτουργεί με φυσικότερο τρόπο, κατά τη συμπλοκή αλλά και στη ζωή μας γενικά. Στη ρωσική πολεμική τέχνη ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως Πρόσωπο (με τη χριστιανική έννοια του «καθ’ ομοίωσιν» ατόμου που διαθέτει τα εντελώς ιδιαίτερά του χαρακτηριστικά, μαζί με την ελεύθερη βούληση και τη δια της Θείας Χάριτος δυνατότητα για τη σωτηρία του) και είναι σημαντικότερος από την ίδια την τέχνη.

Πώς μπορεί λοιπόν να εξηγηθεί το Συστέμα  σε κάποιον που δεν έχει εκτεθεί σ αυτό; Ως προς το είδος του, η λέξη «ολιστικό» -κυριολεκτικά, μακράν ημών η μεταφορική έκφραση που έχει γίνει του συρμού- το περιγράφει σωστά: περιλαμβάνει άμυνες σε «επιθέσεις», που μπορεί να είναι αρπαγές, χτυπήματα, προσπάθειες για ρίψεις, ένοπλες απόπειρες, καθηλώσεις στο έδαφος  και ότιδήποτε άλλο. Ο τρόπος που χρησιμοποιεί για την άμυνα αποτελείται από κάθε δυνατή φυσιολογική και φυσική κίνηση του ανθρώπινου σώματος ( μέσα από τις  αυθόρμητες αντιδράσεις και το ένστικτο του καθενός) και φυσικά περιλαμβάνει χτυπήματα με χέρια και πόδια και ρίψεις. Η εκπαίδευση προβλέπει όλες τις δυνατές εκδοχές εκδήλωσης μιας επίθεσης – ο αμυνόμενος μπορεί να είναι όρθιος, με γυρισμένη την πλάτη, καθιστός σε καρέκλα ή στο πάτωμα ή ξαπλωμένος και μαθαίνει να αμύνεται απο εκεί που βρίσκεται. Η άμυνα συνίσταται στην ανατροπή και καθήλωση στο έδαφος το αντιπάλου, στην απλή ρίψη του ή στην αποθάρρυνσή του να συνεχίσει την επίθεσή του ή να την επαναλάβει, μέσω των «εσωτερικών» χτυπημάτων που διδάσκει το Συστέμα (οι δύο τελευταίες εκδοχές είναι ιδανικές για την περίπτωση που οι αντίπαλοι είναι πολλοί). Μπορεί μάλιστα απο τη μία  να θεωρηθεί εξωτερική πολεμική τέχνη στο μέτρο που επιβάλλει ασκήσεις εκγύμνασης του σώματος που βελτιώνουν πολύ γρήγορα τη φυσική κατάσταση του ασκούμενου αλλά από τη άλλη και εσωτερική διότι κατ’ αρχήν οι ασκήσεις του δεν έχουν ως αυτοσκοπό τη βελτιώση των φυσικών ικανοτήτων αλλά τη σωστή ρύθμιση της αναπνοής, και ούτως ή άλλως η αντιμετώπιση του επιτιθέμενου με χρήση της σωματικής ρώμης, της ταχύτητας κλπ δεν ανήκει στα όσα διδάσκονται σ’ αυτό. Οι ασκήσεις γενικά του Συστέμα σκοπό έχουν την καλλιέργεια του ελέγχου της αναπνοής, την αύξησης της δομικής ‒και όχι της μυϊκής‒ δύναμης (της δύναμης που προέρχεται από τη σωστή στάση και οφείλεται στους δυνατούς τένοντες, συνδέσμους και αρθρώσεις) και την ευλυγισία που προκύπτει από τη χαλαρή και ελεύθερη κίνηση του σώματος. Ακόμα ένας στόχος των ασκήσεων του Συστέμα είναι η υπενίκηση του πανικού που μπορεί να επιφέρει στον ασκούμενο μια απροσδόκητη επίθεση, που θα έχει σαν αποτέλεσμα να «παγώσει» και να μην είναι σε θέση να ανασύρει από το «οπλοστάσιό» του κάποια τεχνική, όσο καλά και αν την έχει προπονήσει. Έτσι οι αντιδράσεις, κάτω από εκπαίδευση, είναι αυθόρμητες και αντανακλαστικές αλλά χωρίς τις πιθανές φοβικές παραμέτρους.

Τα παραπάνω μπορεί να κινούν το ενδιαφέρον του αναγνώστη αλλά μαζί θα γεννιέται και η απορία: καλά όλα αυτά αλλά τελικά πώς διδάσκεται αυτό το πράγμα;

Το Συστέμα κηρύσσει κατ’ αρχάς τις τρεις βασικές αρχές του: Σωστή αναπνοή, έλεγχος της έντασης ‒ σωστή στάση, σωστή κίνηση. Την αναπνοή τη διδάσκει με πολλούς και ποικίλους τρόπους, που θα φανούν αδιανόητοι ως προς την απλότητά τους στο μέσο πολεμοτεχνίτη αλλά έχουν εξαιρετικό αποτέλεσμα, πράγμα που επιβεβαιώνουν όσοι δοκίμασαν τις ασκήσεις του. Επίσης διαθέτει ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο και αποτελεσματικό ασκησιολόγιο για τον έλεγχο της έντασης, τη χαλάρωση και τη διατήρηση της σωστής στάσης του σώματος. Η κίνηση που προέρχεται από σωστή στάση, σωστή αναπνοή και χαλάρωση είναι φυσική και άρα σωστή.

Για τις ρίψεις‒ανατροπές υπάρχουν ακριβείς οδηγίες (όχι τεχνικές!) με μεγάλη ελευθερία στην εφαρμογή τους ώστε να ανταποκρίνονται σε κάθε δυνατή περίπτωση. Η ελευθερία στην επιλογή του κατάλληλου μέσου άμυνας είναι χαρακτηριστική για το Συστέμα.  Όσο για τα χτυπήματα, διδάσκονται διεξοδικά με βάση ειδικές ασκήσεις και εφαρμογές και ως προς την εκτέλεσή τους και ως προς τα σημεία που πρέπει να πλήττονται- μάλιστα πάντοτε πρέπει να προπονούνται μεταξύ των ασκουμένων (και όχι πχ σε σάκο ή «μακιβάρα» ) αυξάνοντας την ακρίβεια αυτού που τα εφαρμόζει και τη μηχανική αντοχή αυτού που τα δέχεται –επίσης μαθαίνει κανείς κατ’ αυτό τον τρόπο να  αντιμετωπίζει και να μη φοβάται τον πόνο. Στη μάχη από το έδαφος και στο έδαφος εφαρμόζονται οι ίδιες βασικές αρχές όπως στην όρθια πάλη: μη αντίσταση, χαλάρωση, αναπνοή, κίνηση. Οι αντιδράσεις του πανικού κατανικώνται επίσης με αναπνευστικές ασκήσεις και γυμνάσματα που προσομοιάζουν καταστάσεις μεγάλου κινδύνου, χωρίς να είναι καθαυτό επικίνδυνα.

Η διδασκαλία ‒ προπόνηση σ’ αυτές τις βασικές αρχές γίνεται με ασκήσεις κατά ζεύγη ασκουμένων (ή κατά ομάδες-αναλόγως) στις οποίες ο ένας –ή περισσότεροι!‒ επιτίθεται όπως θέλει (ενίοτε για λόγους εξάσκησης σε κάτι συγκεκριμένο καθορίζεται από πριν αν η επίθεση θα είναι αρπαγή ή χτύπημα) και ο αμυνόμενος πρέπει να αντιδράσει αυθόρμητα, χωρίς προκαθορισμένη τεχνική, και να οδηγήσει τον αντίπαλο σε έλεγχο ( πριν από κάθε άσκηση ο εκπαιδευτής επιδεικνύει παραδείγματα, εξηγεί το σκοπό της και ποια βασική αρχή πρέπει να εφαρμοστεί). Η ροή των ασκήσεων είναι κλιμακωτή, από την απλούστερη προς την πιο σύνθετη και έτσι μπορεί ο καθένας, ακόμα και ο πιο αρχάριος, να παρακολουθήσει την προπόνηση και στο τέλος του μαθήματος να κινείται και να εφαρμόζει τις εκάστοτε τακτικές με χαλαρότητα και ηρεμία. Επειδή δε κάθε μάθημα είναι διαφορετικό από το άλλο (εξαιτίας του ότι δεν υπάρχουν τεχνικές δεν μπορεί να επαναληφθεί τίποτα, πόσο μάλλον ένα ολόκληρο μάθημα-προπόνηση! ) οι ασκούμενοι παραμένουν αρχάριοι στο πνεύμα και είναι ανοιχτοί κάθε φορά να πραγματοποιήσουν κάτι καινούριο, βασιζόμενοι μόνο στις ήδη γνωστές βασικές αρχές. Αυτό είναι ένα ακόμα ζητούμενο της ρωσικής πολεμικής τέχνης, το να διατηρεί κανείς την ετοιμότητά του και να οξύνει την αυτοσχεδιαστική του ικανότητα σε κάθε περίπτωση.

Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι η προπόνηση δεν απαιτεί κανένα ειδικό χώρο ή εξοπλισμό, μπορεί να γίνει οπουδήποτε και με απλά (κατά προτίμηση άνετα) καθημερινά ρούχα. Οι πτώσεις πρέπει να γίνονται σε σκληρό έδαφος -όχι σε στρώματα- και βέβαια υπάρχει ειδικός τρόπος (και πάλι όχι τεχνική!) που διδάσκονται ώστε να είναι ασφαλείς (και πάλι αναπνοή και χαλάρωση!).

Η εξάσκηση στις περισσότερες ανατολίτικες πολεμικές τέχνες απαιτεί από τον ασκούμενο να καλλιεργήσει κάποιο χαρακτηριστικό στοιχείο που πρεσβεύουν (βγάζοντας «έξω» από το σώμα του ασκούμενου τη σκοποθεσία της εξάσκησης και θεωρώντας το μάλλον αγωγό παρά δοχείο)  το οποίο εκφεύγει από τα εξωτερικά μετρήσιμα μεγέθη που εν γένει  αποτελούν κοινό στόχο στον αθλητισμό και είναι χοντρικά η δύναμη, η ταχύτητα, η ταχυδύναμη, η αντοχή, η αντοχή στη δύναμη, η αντοχή στην ταχύτητα και η ακρίβεια στην εκτέλεση των κινήσεων ( σαν συνισταμένες της μυϊκής μάζας, της μυϊκής πυκνότητας, της μυϊκής διεγερσιμότητας, της μυϊκής συναρμογής, της ελαστικότητας μυών, τενόντων και αρθρώσεων και των αντανακλαστικών). Το στοιχείο αυτό -η εσωτερική δύναμη, σθένος στην αρχαία ελληνική γλώσσα και κουλτούρα- αποκαλείται «κι» ή «τσι» στις ιαπωνικές και κινεζικές πολεμικές τέχνες αντίστοιχα και περιγράφεται, μελετάται και καλλιεργείται  με ειδικούς τρόπους ανάλογα με το περιεχόμενο της καθεμιάς. Το Συστέμα πάλι προσδοκά μέσω της εξάσκησης να ενδυναμώσει την ψυχή ( με την έννοια που προσδίδει στον όρο η Ανατολική Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη) του ασκούμενου, καθότι πιστεύει ότι περισσότερο  μάχεται κανείς με την ψυχή του και λιγότερο με το σώμα ή τη διάνοια.  Έτσι πολλές ασκήσεις (υποδηλώνοντας εδώ την καταγωγή τους και από τις ορθόδοξες μοναστικές πρακτικές των «Νηπτικών» και των «Ησυχαστών» Πατέρων) καλλιεργούν τη θέληση, την επιμονή, την πίστη και κυρίως την εξάλειψη από τον ασκούμενο της αυτολύπησης (που θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας στην εξέλιξη της μαχητικής ικανότητάς του ). Εδώ αναφαίνεται, ειρήσθω εν παρόδω, και η επιρροή που δέχθηκε η πολιτική εκδοχή του Συστέμα από αυτή που διδάσκεται στις ειδικές δυνάμεις της Ρωσίας (που περιλαμβάνει βέβαια και το κομμάτι της επιθετικής τακτικής του), καθώς αποτελεί κοινό τόπο σε όλες τις ειδικές δυνάμεις των στρατών  ανά τον κόσμο η προτροπή «να μη λυπάσαι τον εαυτό σου». Σε κάθε περίπτωση, η αναζήτηση της ψυχικής δύναμης από τον ασκούμενο θέτει και τα όρια και τους ηθικούς περιορισμούς στην πραγμάτωση της τέχνης, αφού η ίδια δεν επιβάλλει άλλους στο χειρισμό των γνώσεων και ικανοτήτων που παρέχει.

Δύο ακόμα διαφορές με τις ανατολίτικες πολεμικές τέχνες είναι ότι το Συστέμα  δεν προβλέπει κανενός είδους αγώνες (η επιβίωση είναι ο σκοπός του κι όχι η «νίκη», εξάλλου η μάχη με κάθε δυνατό μέσο δεν μπορεί να αναπαρασταθεί χωρίς να καταντήσει απολίτιστη αγριότητα) και επίσης δεν υπάρχουν βαθμοί, ζώνες ή άλλο μέσο κατάταξης των ασκουμένων σε επίπεδα, εκτός του τίτλου του εκπαιδευτή, που απονέμεται για πρακτικούς λόγους –μόνο αν κανείς θέλει να διδάξει.

Τα όσα αναφέρονται παραπάνω σχετικά με την  προπόνηση –σε ό,τι αφορά κάποιες συνθήκες που μοιάζουν όσο γίνεται στην καθημερινότητα– (ρίψεις σε σκληρό έδαφος, χτυπήματα πλήρους επαφής κλπ) καθώς και το γεγονός ότι η σύγχρονη μορφή του Συστέμα καλλιεργήθηκε αρχικά σε στρατιωτικές μονάδες, δεν σημαίνουν καθόλου ότι επικρατεί στις τάξεις εκμάθησής του αυστηρό μιλιταριστικό πνεύμα ή «μάτσο», νταήδικες συμπεριφορές. Κάθε άλλο, το κλίμα πάντα είναι φιλικό και η ατμόσφαιρα χαλαρή ως και παρεΐστικη, με πολύ γέλιο και χαρά που προέρχεται από τις προσωπικές ανακαλύψεις και επιτυχίες –ή αποτυχίες– του καθενός και συνοδεύεται βέβαια από τον ιδρώτα και τον κόπο της εντατικής γύμνασης.

Το περιεχόμενο του Συστέμα δεν είναι αμιγώς μαχητικό.Εκτός της γενικής ωφέλειας που επιφέρει στη υγεία του ασκούμενου (όπως κάθε μορφή σωματικής άσκησης-πολλώ δε μάλλον αυτή με την τόση έμφαση στην αναπνοή και τη χαλάρωση), έχει να προτείνει και επιπλέον τρόπους για τη βελτίωση και διατήρηση της υγείας όπως οι μαλάξεις, οι κρύες επιβρέξεις, η νηστεία κ.α. Έτσι όποιος αναζητά μια πολεμική τέχνη με ολοκληρωμένη πρόταση ζωής, στο Συστέμα θα βρει μια πειστική και ικανοποιητική απάντηση.

 Image

Ιστορία της πολεμικής τέχνης του Συστέμα

(πηγές: www.wikipedia.com & www.russianmartialart.com)

Το όνομα “Συστέμα” είναι ένας γενικευμένος όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ρωσική μαχητική τεχνοτροπία, με τον ίδιο τρόπο που ο όρος Κουνγκ Φου χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύνολο των κινεζικών πολεμικών τεχνών. Στην περίπτωση του Συστέμα-Ρυάμπκο, το όνομα αποτελεί αναφορά στα φυσιολογικά συστήματα του ανθρώπινου σώματος.

Οι ρίζες της ρωσικής πολεμικής τέχνης μπορούν να αναζητηθούν στον 10 αιώνα μ.Χ. Σε όλη τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας της, η Ρωσία αναγκάστηκε να υπερασπιστεί τα εδάφη της ενάντια σε εισβολείς από το βορρά, το νότο, την ανατολή και την δύση. Κάθε ένας από τους λαούς που επιχείρησαν να επιτεθούν στη Ρωσία είχε διαφορετική μαχητική τεχνοτροπία και χρησιμοποιούσε διαφορετικά όπλα. Οι μάχες πραγματοποιούνταν σε εδάφη με ποικίλη διαμόρφωση και κάτω από καιρικές συνθήκες που κυμαίνονταν από το βαρύ χειμώνα μέχρι το ζεστό καλοκαίρι, με τους εισβολείς συνήθως να υπερέχουν αριθμητικά των Ρώσων. Ως αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων, οι Ρώσοι μαχητές ανέπτυξαν μια τεχνοτροπία που συνδύαζε το ισχυρό πνεύμα με ιδιαίτερα καινοτόμες και ευπροσάρμοστες τακτικές, η οποία ήταν ταυτόχρονα πρακτική στην εφαρμογή και αποτελεσματική ενάντια σε οποιοδήποτε εχθρό, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Η τεχνοτροπία αυτή χαρακτηριζόταν από τη φυσικότητα της κίνησης και την ελευθερία από αυστηρούς κανόνες, άκαμπτες δομές και κάθε λογής περιορισμούς (εκτός ίσως από τους ηθικούς). Όλες οι τακτικές εκπορεύονταν από τις ενστικτώδεις αντιδράσεις του ανθρώπινου σώματος και από τις σωματικές ιδιαιτερότητες και τα ατομικά χαρίσματα του κάθε μαχητή, ενώ ήταν σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να διδάσκονται εύκολα.

Με την άνοδο των κομμουνιστών στην εξουσία, μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917, το νέο καθεστώς επιχείρησε να εξαλείψει βίαια τις παλαιότερες εθνικές παραδόσεις, αναγνώρισε όμως την αξία των ρωσικών πολεμικών τεχνών, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να ασκούνται σε αυτές οι σοβιετικές στρατιωτικές δυνάμεις ειδικών αποστολών Spetsnaz. Μετά την πώση του Σοβιετικού καθεστώτος το Συστέμα άρχισε να διαδίδεται στη Δύση,στην Ευρώπη από τον επικεφαλής του, Συνταγματάρχη ε.α. και νυν σύμβουλο του πρ. Βλ. Πούτιν σε θέματα ασφαλείας Μιχαήλ Ρυάμπκο και στον Καναδά και τις ΗΠΑ από τον ταγματάρχη ε.α. των ειδ. Δυν. της Σοβ. Ένωσης Βλαντιμίρ Βασίλιεφ.

 

Βιογραφικά εκπαιδευτών

Μιχαήλ Ρυάμπκο

Ο Μιχαήλ Βασίλιεβιτς Ρυάμπκο είναι ένας από τους συνεχιστές της ρωσικής πολεμικής παράδοσης και κύριος εκπαιδευτής του Συστέμα-Ρυάμπκο, της πολεμικής τέχνης που του διδάχτηκε ως οικογενειακή παράδοση από τον παππού του (σωματοφύλακα του Στάλιν) και τον πατέρα του. Γεννήθηκε το 1961 στη Λευκορωσία και το 1976 μπήκε στη Γεωπονική και Τεχνική Σχολή. Από το 1981 ως το 1983 υπηρέτησε στις σοβιετικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ από το 1983 ως το 1993 εργάστηκε στην Υπηρεσία Ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών της Ε.Σ.Σ.Δ., εκπαιδεύοντας προσωπικό ασφαλείας του υπουργείου. Από το 1989 ως το 1994, ανέλαβε θέση στο ινστιτούτο Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εσωτερικών και επί δέκα χρόνια υπηρέτησε σε ομάδες ειδικών δυνάμεων, συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις απελευθέρωσης ομήρων και υπήρξε εκπαιδευτής στο κέντρο άμεσης δράσης των ειδικών δυνάμεων. Σήμερα, ο Μιχαήλ Ρυάμπκο εργάζεται ως σύμβουλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ως συνταγματάρχης των Εσωτερικών Υπηρεσιών. Ο βετεράνος Ρυάμπκο έχει παρασημοφορηθεί από τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας και από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ διδάσκει Συστέμα επί πάνω από 20 χρόνια και έχει μαθητές σε όλον τον κόσμο.

Δανιήλ Ριάμπκο

Ο Δανιήλ Ρυάμπκο είναι γιος του Μιχαήλ Ρυάμπκο. Εξασκείται με τον πατέρα του από πολύ νεαρή ηλικία και σήμερα είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτής του Συστέμα με δικούς του μαθητές τόσο στη Ρωσία, όσο και σε άλλες χώρες. Ο Δανιήλ αποφοίτησε από τη σχολή αξιωματικών και από το Πανεπιστήμιο του Υπουργείου Εσωτερικών στη Μόσχα και εργάζεται ως αστυνομικός. Έχει ήδη διδάξει στην Αθήνα, το Φεβρουάριο και τον Αύγουστο του 2007 και τα σεμινάριά του είχαν μεγάλη επιτυχία.

Γεράσιμος Νάσος

Ο Γεράσιμος Νάσος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967.

Σπούδασε  μουσική (βιολί και ανώτερα θεωρητικά) και εργάζεται ως καθηγητής βιολιού στη μέση εκπαίδευση (Μουσικό Σχολείο Αλίμου) καθώς και ως μουσικός εκτελεστής (Ορχήστρα των Χρωμάτων).

Με τις πολεμικές τέχνες ασχολείται από το 1982, οπότε ξεκίνησε Αϊκίντο στη Λέσχη Αϊκίντο Καρέα με εκπαιδευτή τότε τον Κώστα Πολίτη. Από το 1997 συνέχισε την προπόνησή του στο Fukushinkan Dojo του Γ. Κολιόπουλου από όπου απέκτησε τους βαθμούς του στη μαύρη ζώνη (3ο νταν Αϊκικάι Αϊκίντο – Νοέμβριος 2006). Στη διάρκεια των σπουδών του στο Αϊκίντο συμμετείχε σε πολυάριθμα σεμινάρια της τέχνης με διακεκριμμένους ξένους (Ιάπωνες και άλλους) δασκάλους.

Με το Συστέμα ασχολείται από το 2004, αρχικά δημιουργώντας μία ομάδα μελέτης μαζί με φίλους. Στη συνέχεια επισκέφθηκε και προπονήθηκε με διάφορους εκπαιδευτές (Μιχαήλ Ρυάμπκο, Ντανιίλ Ρυάμπκο, Βαλεντίν Ταλάνωφ, Αντρέας Βάιτσελ, Τάπιο Κόιστινεν, Πρίτσκα Πφέτσερ) στην Ευρώπη (Ελσίνκι, Βέρνη, Μόναχο). Επίσης κάλεσε στην Ελλάδα για πολυήμερα σεμινάρια (Φεβ. και Αυγ. 2007) ξένους εκπαιδευτές (Ντανιίλ Ρυάμπκο, Αντρέας Βάιτσελ). Τον Απρίλιο του 2007 του απονεμήθηκε ο τίτλος του εκπαιδευτή από τον ίδιο τον επικεφαλής του Συστέμα διεθνώς, Μιχαήλ Ρυάμπκο.

Διδάσκει Συστέμα και Αϊκίντο στο Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Ν. Ηρακλείου.

 

Γνωμικά

«Give tension to the opponent, but remain relaxed yourself».

«Breathe lightly and the body will be soft».

«Your work should be multifaceted with multiple meanings».

«It is too much of you» – Move just enough, no more than needed.

«Forget about the guy you hit» – The explanation was do not get emotionally involved with empathy towards your opponent.

«Be bold in your work» – Work joyfully.

«Good warrior is healthy warrior» – no explanation is needed.

«Aggressive people usually do not have money».

«Do not fight» – The meaning is not to counter force with force, but rather continue along the line of attack and lock the attacker unexpectedly, before he can re-adjust.

«Fear lives deep and is planted in childhood, since everything forbidden is reinforced with fear».

«Movement comes from the body. When you fall do not plan the motion, just sink to the floor relaxing the body».

«Thought lives in the mind, sensations live in the body».

«Trace your own state of psyche and mind. Do not be carried away with things around you».

«Relax the psyche» – Ample amounts of breathing exercises with lots of breath holds.

«Fear is interchangeable with aggression. Rationalize and relieve the fear before it turns into aggression.»

«Relaxed psyche enables one to move just enough and in time to counter an attack.»

«Once you learn to move the body, you will not be afraid of other folks.»

«The body is fog, but fists are real» – This refers to Mikhail Ryabko being present without any tension, thus his body is not perceived by the opponent and then the fists come as a painful surprise…

«One strike should feed another».

«Powerful interactive work comes from freedom».

«When one focuses on the weapon, only half of the body works».

«Be free and then you will hit non stop «.

«If you did not learn to overcome fear, you did not learn anything».

* * *

«Δώσε ένταση στον αντίπαλο, αλλά ο ίδιος μείνε χαλαρός.»

«Ανάπνεε απαλά και το σώμα θα είναι μαλακό.»

«Το έργο σου θα πρέπει να είναι πολύπλευρο και με πολλαπλά νοήματα.»

«Είναι υπερβολικό από μέρους σου» − Μετακινήσου ίσα-ίσα, όχι περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται.

«Ξέχνα αυτόν που χτυπάς» − Η εξήγηση ήταν να μην εμπλέκεσαι συναισθηματικά και να μη συμπάσχεις με τον αντίπαλο.

«Να είσαι γενναίος στην εργασία σου» − Να εργάζεσαι με χαρά.

«Καλός πολεμιστής ίσον υγιής πολεμιστής» − δε χρειάζεται εξήγηση.

«Οι άνθρωποι που είναι επιθετικοί συνήθως δεν έχουνε λεφτά.»

«Μην παλεύεις» − Το νόημα είναι να μην «κοντράρεις» τη δύναμη με δύναμη, αλλά να πηγαίνεις όπως σε πηγαίνει η επίθεση και να κλειδώνεις τον επιτιθέμενο όταν δεν το περιμένει, και πριν να έχει την ευκαιρία να ανακάμψει.

«Ο φόβος ζει βαθιά μέσα μας και φυτεύεται στην παιδική ηλικία, αφού το καθετί που είναι απαγορευμένο ενισχύεται με φόβο.»

«Η κίνηση έρχεται από το σώμα. Όταν πέφτεις μην σχεδιάζεις την κίνηση, απλά βυθίσου στο έδαφος χαλαρώνοντας το σώμα. «

«Η σκέψη κατοικεί στον νου, οι αισθήσεις κατοικούν στο σώμα.»

«Χάραξε τη δική σου ψυχική και νοητική κατάσταση. Μην παρασύρεσαι από αυτά που σε περιβάλλουν.»

«Ο φόβος εύκολα αλλάζει σε επιθετικότητα. Εκλογίκευσε και μετρίασε τον φόβο προτού μετατραπεί σε επιθετικότητα.»

«Η ψυχική χαλάρωση επιτρέπει σε κάποιον να κινείται ίσα-ίσα όσο χρειάζεται και στον σωστό χρόνο για να αντιμετωπίσει μια επίθεση.»

«Όταν μάθεις να κινείς το σώμα, δε θα φοβάσαι τους άλλους.»

«Το σώμα είναι ομίχλη, αλλά οι γροθιές είναι αληθινές» – Αυτό αναφέρεται στον Μιχαήλ Ρυάμπκο και στο χαρακτηριστικό του να είναι παρών χωρίς καθόλου ένταση· έτσι το σώμα του δεν γίνεται αντιληπτό από τον αντίπαλο και μετά οι γροθιές αποτελούν μια επώδυνη έκπληξη…

«Το ένα χτύπημα θα πρέπει να τροφοδοτεί το επόμενο.»

«Δυνατή εργασία μέσω αλληλεπίδρασης, βγαίνει μέσα απ’ την ελευθερία.»

«Όταν κανείς συγκεντρώνεται στο όπλο, μόνο το μισό σώμα λειτουργεί.»

«Να είσαι ελεύθερος και θα κτυπάς δίχως διακοπή.»

«Αν δεν έμαθες να ξεπερνάς το φόβο, δεν έμαθες τίποτα.»

Image

 

 

SYSTEM-MAX

SELF DEFENSE PERSONAL TRAINING

 

Μια καινοτόμα προσέγγιση στην απελευθέρωση του σώματος από τις εντάσεις και στην εκμάθηση της βασικής αμυντικής κινησιολογίας της Ρωσικής Πολεμικής Τέχνης των Ειδικών Δυνάμεων «Συστέμα». Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στην προσωπική διδασκαλία σε έναν ή δύο ασκούμενους κάθε φορά και περιλαμβάνει:

‒ Ασκήσεις φυσικής κατάστασης σε συνδυασμό με αναπνευστικά πρότυπα.

‒ Προπόνηση αντοχής (τρέξιμο-περπάτημα) σε συνδυασμό με αναπνευστικά πρότυπα.

‒ Ασκήσεις μηχανικής αντοχής σε συνδυασμό με την αναπνοή.

‒ Διεξοδική μελέτη και εκμάθηση των πτώσεων σε σκληρό έδαφος.

‒ Ανάλυση και εφαρμογή της φυσικής, χαλαρής κινησιολογίας στην άμυνα έναντι επιθέσεων:

Α) Αρπαγής-ρίψης

Β) Χτυπημάτων

Γ) Εγκλωβισμού

Δ) Στο έδαφος

‒ Διδασκαλία των χτυπημάτων και του χειρισμού τους.

 

Το SYSTEM-MAX αποτελεί έναν από τους συντομότερους δρόμους για την εκμάθηση των βασικών στοιχείων της πρακτικής αυτοάμυνας και ένα εξαιρετικό εισαγωγικό στάδιο για όποιον θέλει να συνεχίσει την εξάσκησή του στο τμήμα του Συστέμα. Είναι επίσης ιδεώδες για όποιον ενδιαφέρεται να αποκτήσει γρήγορα συγκεντρωμένες γνώσεις για να ξεκινήσει δική του ομάδα προπόνησης εκτός Αθηνών.

Το SYSTEM-MAX αποτελείται από 10 δίωρα μαθήματα στη διάρκεια πέντε εβδομάδων κατά τις οποίες ο ασκούμενος πρέπει να προσθέσει και κάποιο προσωπικό χρόνο μελέτης και εφαρμογής στο σπίτι του.

Το SYSTEM-MAX είναι γρήγορο αλλά:

Δεν είναι εύκολο. Πρέπει κανείς να είναι αποφασισμένος να ακολουθήσει το πρόγραμμα.

‒ Δεν είναι σύνθετο. Είναι απλό αλλά σκληρό.

‒ Δεν είναι σχεδιασμένο για να βοηθήσει στην απώλεια βάρους από άτομα που τη χρειάζονται. Είναι όμως εξαιρετικά αποτελεσματικό στη γενική ενδυνάμωση του σώματος.

‒ Δεν ενδείκνυται για αυτούς που ψάχνουν κάτι για να τονώσουν τον εγωισμό τους. Παρά τούτο, θα τονώσει οπωσδήποτε την αυτοπεποίθηση όσων το φέρουν εις πέρας.

‒ Δεν είναι κατάλληλο γι’ αυτούς που ρέπουν στην αυτολύπηση. Είναι όμως κατάλληλο για να ατσαλώσει το σώμα, το νου και κυρίως την ψυχή του ασκούμενου.

‒ Δεν συμβάλλει στην προετοιμασία αγώνων-πρωταθλημάτων μαχητικών τεχνών διότι δεν τίθενται κανόνες. Μοναδικός στόχος είναι η επιβίωση, όταν άγριες συνθήκες το επιβάλλουν.

 

Πάνω απ’ όλα όμως το SYSTEM-MAX είναι μια

 

http://www.martialartsclub.gr/Iraklion_Dojo/Systema.html

 

Posted on Μαΐου 4, 2012, in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Σχολιάστε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: